top of page
Pipetting Samples

Okres realizacji projektu

2 stycznia 2021 r. - 2 stycznia 2024 r.

Kierownik projektu: dr inż. Paula Ossowicz-Rupniewska

Wysokość przyznanych środków finansowych:
1 500 000,00 zł

Grant w ramach konkursu NCBiR LIDER XI

Nr projektu: LIDER/53/0225/L-11/19/NCBR/2020

bottom of page