top of page

Projekt badawczo-rozwojowy

Etapy projektu

Projekt zakłada 4 etapy prac, które pozwolą na opracowanie technologii nowych modyfikacji leków o zwiększonej przenikalności przez skórę

nauka

Etap 1 - BADANIA APLIKACYJNE - Opracowanie technologii otrzymywania ibuprofenianów estrów aminokwasów

2 stycznia 2021 r - 30 czerwca 2023 r.

Okres trwania: 30 miesięcy 
W ramach pierwszego etapu opracowana zostanie technologia otrzymywania ibuprofenianów estrów aminokwasów pochodnych alkoholi alifatycznych, dioli i cukroli, czyli składników aktywnych. Rezultatem tego etapu będzie substancja aktywna o polepszonych w stosunku do konkurencji właściwościach.

Przyklejając rany ramię

Etap 2 - BADANIA APLIKACYJNE - Otrzymywanie i ocena właściwości stałej formy leku

1 luty 2021 r. - 30.06.2023 r. 

Okres trwania: 29 miesięcy
 

Celem drugiego etapu jest otrzymanie i ocena właściwości stałej formy leku. Efektem końcowym tego etapu będzie gotowa formulacja stała, w postaci plastra farmaceutycznego zawierająca otrzymane w ramach etapu 1 substancje aktywne, o polepszonych w stosunku do konkurencji właściwościach. Modyfikacja wybranych klejów nowoopracowanymi lekami pozwoli na otrzymanie produktów samoprzylepnych w postaci jednostronnych oraz transferowych taśm samoprzylepnych, w postaci tzw. plastrów medycznych, o sprecyzowanym spektrum zastosowań i określonych parametrach technicznych. W ramach tego etapu planowane są również syntezy bio-klejów ze źródeł odnawialnych, takich jak oleje roślinne.

Image by Bee Naturalles

Etap 3 - BADANIA APLIKACYJNE - Otrzymywanie i ocena właściwości półstałej formy leku

1 lipca 2021 r. - 30 czerwca 2023 r.

Okres trwania: 24 miesiące

Celem etapu trzeciego jest otrzymanie i ocena właściwości półstałej formy leku, w postaci żelu, maści lub kremu zawierająca otrzymane w ramach etapu pierwszego substancje aktywne, o polepszonych w stosunku do konkurencji właściwościach.

ręce farmaceutów

Etap 4 - BADANIA ROZWOJOWE - Zwiększenie gotowości technologii otrzymywania postaci leku

1 lipca 2023 r. - 2 stycznia 2024 r.

W ramach prac rozwojowych przeprowadzona zostanie optymalizacja i walidacja kluczowych etapów syntez API, powiększenie skali syntez substancji farmaceutycznych, realizacja technologicznych prac rozwojowych, powiększenie skali wytwarzania obu formulacji – półstałej i stałej.

bottom of page