top of page
Microscope

AMINOPROFEN „Opracowanie technologii otrzymywania nowych modyfikacji leków
o zwiększonej przenikalności przez skórę”

Projekt finansowany przez NCBiR w ramach konkursu LIDER XI nr projektu LIDER/53/0225/L-11/19/NCBR/2020

Opis projektu

Cel projektu

Celem projektu Aminoprofen jest otrzymanie leków nowej generacji z surowców pochodzenia naturalnego (aminokwasów). Otrzymane w ramach projektu farmaceutyki stanowić będą modyfikację znanych leków z grupy NLPZ. Oczekiwana przewaga konkurencyjna rezultatu projektu nad istniejącymi lekami  o  właściwościach  przeciwbólowych,  przeciwgorączkowych i przeciwzapalnych to polepszona rozpuszczalność w płynach ustrojowych i zwiększona przenikalność przez błony biologiczne (w szczególności przez skórę), a tym samym zwiększona biodostępność i korzystny profil uwalniania środka leczniczego, dzięki czemu będzie on lepiej tolerowany przez pacjenta. Ponadto zmiana charakteru kwasowego wyjściowej substancji aktywnej ograniczy występowanie negatywnych działań niepożądanych tych związków, głównie ich negatywnego wpływu na przewód pokarmowy, m.in osłabienie działania wrzodotwórczego. 

Celem projektu jest opracowanie dwóch produktów, o polepszonych właściwościach, w postaci stałej oraz półstałej. Otrzymanie leków zawierających estry alkilowe kwasów z grupy NLPZ w postaci ciekłej pozwoli dodatkowo na wyeliminowanie niekorzystnego zjawiska polimorfizmu. Oprócz zastosowania zmodyfikowanej surowcami naturalnymi substancji aktywnej cel projektu zostanie osiągnięty przez odpowiedni dobór kleju i/lub membrany (w przypadku plastra leczniczego) oraz podłoża żelowego (w przypadku żelu). Modyfikacja struktury substancji aktywnej oraz odpowiednie dobranie substancji pomocniczych pozwoli na stworzenie bezpieczniejszych leków, w szczególności ze względu na możliwość obniżenia dawki terapeutycznej leku i ograniczeniu działań niepożądanych. Ponadto ceny stosowanych do modyfikacji surowców nie wpłyną na wzrost kosztów produkcji gotowej postaci leku ze względu na możliwość ograniczenia substancji pomocniczych m.in. promotorów wchłaniania. Dzięki wymienionym zaletom ostateczny produkt ma potencjał stania się przebojem w branży farmaceutycznej – rynku leków OTC.
Badania obejmują syntezę API, identyfikację i implementację do odpowiedniej formulacji. 

Pipetting%20Samples_edited.jpg

Okres realizacji projektu

2 stycznia 2021 r. - 2 stycznia 2024 r.

Kierownik projektu: dr inż. Paula Ossowicz-Rupniewska

Wysokość przyznanych środków finansowych: 1 500 000,00 zł

Grant w ramach konkursu NCBiR LIDER XI

Nr projektu: LIDER/53/0225/L-11/19/NCBR/2020

Skontaktuj się z nami

ul. Pułaskiego 10, 70-322 Szczecin

(+48) 91 449 48 01

Dziękujemy za przesłanie!

Robotic Lab Assistant
bottom of page